Αρχική σελίδα
 

Στο εργαστήρι πηλού, από το 1998, αναπτύσσουµε µια σειρά από εκπαιδευτικά προγράµµατα, ειδικά σχεδιασµένα για νηπιαγωγείο, δηµοτικό και γυµνάσιο µε σκοπό να εµπλουτιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία και να ενισχυθεί η δηµιουργική έκφραση των παιδιών. Τα παιδιά µέσα από την τέχνη της κεραµικής, παίρνουν µέρος σε ένα παιχνίδι εξερεύνησης των συναισθηµάτων και των δεξιοτήτων τους. Mε οδηγό τη φαντασία, δηµιουργούν τα δικά τους µοναδικά έργα και βιώνουν την εµπειρία ενός αυθεντικού εργαστηρίου κεραµικής.

- Τα προγράµµατα είναι σχεδιασµένα για τµήµατα µέχρι 50 παιδιά και χωρισµένα σε 2 οµάδες.
- Κάποια προγράµµατα µπορούν να πραγµατοποιηθούν και στο χώρο του σχολείου.
- Στο χώρο του εργαστηρίου πραγµατοποιούνται απογευµατινά εικαστικά εργαστήρια για ενήλικες και παιδιά.
- Όλα τα έργα ψήνονται στον ειδικό φούρνο κεραµικής µετά από συννενόηση.
- Εκπαιδευτικά προγράµµατα γίνονται και στα Αγγλικά.