Έκθεση
 
Αυτοκίνητα Υαλώματα στάχτης, πορσελάνη, οξείδια, 1250°C
   
   
 
Παράθυρα Ρακού
   
 
Κεραμικά και ψηφιδωτά από το τμήμα δημιουργικής απασχόλησης  
   
   
   
Πωλητήριο
   
   
   
κορυφή ^